મિત્ર ગઢવીએ ગુજરાતીની સૌપ્રથમ હોરર કોમેડીની શૂટિંગ શરૂ કરી…

1541 0


મિત્ર ગઢવીએ ગુજરાતીની સૌપ્રથમ હોરર કોમેડીની શૂટિંગ શરૂ કરી… ટાઇટલ હવે નક્કી થશે…તેમની સાથે ફિલ્મમાં છે ખુશી શાહ, ચેતન ડાહ્યા, સ્મિત પંડ્યા અને શેખર શુક્લા. ફિલ્મનાં દિગ્દર્શક છે વિરલ રાવ.

“>

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *