Lapet

Synopsis

Lapet is a 2019 Gujarati family drama starring Nayan Shukla, Ketan Kumar Sagar, Vikee Shah, Bhakti Kubavat, Prashant Barot, Sharad Sharma, Kalyani Thakar, Jignesh Modi, Anand Devmani, Manish Vaghela, Mehul Maurya. The film is directed by Nishith Brambhatt and produced by Apurva Joshi from Apurva Joshi Entertainment.
N/A

N/A
N/A
N/A