Mijaaj

Banner Cast
Shree Sai Films Malhar Thakar
Bhavik Patel Esha Kansara
Director Revanta Sarabhai
Tapan Vyas Abhinay Banker
Producer Editor
Jitendra Pandya Nirav Panchal
Status Release Date
Completed 5 January
Music Lyrics
Meghdhanush Priya Saraiya
Language Genre
Gujarati Thriller
EP: Sound Design
Harsh Vasanani Pranit Purao
Marketing Production
Mayur Patel Bhavik Patel
Music On Runtime
Krup Music 2 Hour 30 Min